Migrena

jest chorobą dziedziczną ,

charakteryzującą się napadowym bólem głowy, występującą częściej u kobiet niż u mężczyzn. Patomechanizm związany jest ze skurczem naczyń tętniczych , głównie z okolic tętnicy szyjnej wewnętrznej, która ulega nadmiernemu pulsowaniu i rozszerzeniu.

Typowymi objawami migreny są powtarzające się napady bólu, trwające nie krócej niż 4 godziny i nie dłużej niż 72 godziny. Ból jest intensywny, jedno- lub dwustronny , pulsujący, wzrastający podczas wysiłku. Równocześnie podczas napadu migreny mogą pojawić się nudności, wymioty, światłowstręt, aura wzrokowa, oraz nadwrażliwość na dźwięki.

Leczenie migreny za pomocą toksyny botulinowej stosuje się u pacjentów dorosłych z przewlekłą migreną (bóle głowy pojawiające się przynajmniej 15 dni w miesiącu) , którzy oporni są na inne leczenie. Przy leczeniu toksyną botulinową zakłada się, że napady migreny powstają w wyniku przewlekłego napięcia mięśni głowy i szyi. Zastosowanie toksyny botulinowej powoduje zniesienie tego napięcia, bez wpływu upośledzającego na podstawowe grupy mięśniowe. Całkowity efekt następuje po około 3-7 dniach i utrzymuje 3 – 6 miesięcy.