Badania uczniów – Zdałeś egzamin ? Potrzebujesz zaświadczenia lekarza medycyny pracy ?

alt medycyna pracy

BADANIA UCZNIÓW

Zdałeś egzamin i potrzebujesz zaświadczenia do szkoły ? ‼️

W naszej Klinice jest to możliwe ! Zadzwoń i zapytaj o szczegóły! tel. 665-477-547 lub 22 472-42-42

Oferta dot.
badania uczniów ( osób) występujących o zaświadczenie dotyczące oceny zdolności do pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich.

Badania uczniów i studentów są ważnym elementem procesu rekrutacyjnego na uczelnie oraz do szkół ponadgimnazjalnych. Oto kilka informacji na ten temat:

  • Badania studentów i kandydatów na studia:
    • Przed rozpoczęciem nauki na uczelni lub kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kandydaci muszą przejść badania lekarskie. Te badania mają na celu określenie zdolności do pracy w danym zawodzie i są obowiązkowe.
    • Wymagane jest zaświadczenie lekarskie, które potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania nauki zawodu.

 

  • Badania na rzecz osób indywidualnych:
    • Osoby występujące o zaświadczenie dotyczące oceny zdolności do pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich, mogą skorzystać z badań medycznych.
    • Badania trwają 15-30 minut i można się na nie umówić telefonicznie.

Są one nieodłącznym elementem procesu rekrutacyjnego na studia oraz do szkół ponadpodstawowych.
Warto pamiętać, że zaświadczenie lekarskie jest wymagane przed rozpoczęciem nauki na uczelni lub w szkole.

po zebraniu wywiadu, zbadaniu i ocenie dostarczonych badań i dokumentów medycznych wydane zostanie zaświadczenie lub skierowanie do dalszych koniecznych badań.