alt lekarze Przylesie Clinic

MEDYCYNA PRACY -badania pracowników, kierowców, sanitarno-epidemiologiczne

Lekarz medycyny pracy – medycyna pracy – Jabłonna / Legionowo

 

Badania profilaktyczne – badania lekarskie i diagnostyczne

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne kandydatów do pracy i pracowników
 • badania w trybie odwoławczym od orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie Pracy
 • badania lekarskie kandydatów, uczniów i studentów, którzy w trakcie nauki mają kontakt z czynnikami szkodliwymi, uciążliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia
 • badania kierowców transportu drogowego

 

Badania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

 • badania kierowców skierowanych przez starostę lub prezydenta miasta
 • badanie kierowców w trybie odwoławczym


Specjalistyczne badania lekarskie

 • okulistyczne
 • laryngologiczne
 • neurologiczne
 • dermatologiczne
 • kardiologiczne
 • ortopedyczne

 

Badania diagnostyczne

 • badania komputerowe wzroku
 • badanie mezotestem z oceną widzenia zmierzchowego i olśnienia
 • badania psychotechniczne
 • badania audiometryczne
 • ekg, ekg wysiłkowe
 • spirometria
 • badania osób narażonych na wibrację
 • testy alergologiczne
 • badania laboratoryjne