USG

USG jest nowoczesną metodą obrazowania narządów człowieka. Należy do badań bezpiecznych i dokładnych, dlatego znajduje szerokie zastosowanie w medycynie. Ultrasonografia pozwala specjaliście na nieinwazyjne „obejrzenie” narządów wewnętrznych.

Obraz powstaje w wyniku wysyłania impulsów fal ultradźwiękowych. Odbite na granicy różnych środowisk akustycznych fale ultradźwiękowe powracają z różną siłą i po różnym czasie do urządzenia. Zakres stosowanych częstotliwości waha się od 2 do 50 MHz (milionów drgań na sekundę). Wraz ze wzrostem częstotliwości wzrasta rozdzielczość (poprawia się jakość obrazu, lecz maleje zasięg obrazowania).

Zasadniczą częścią USG, która wysyła i odbiera ultradźwięki jest głowica (w trakcie badania przylega do konkretnej okolicy ciała lub ocenianego narządu. Maksymalne zbliżenie głowicy do badanego narządu jest korzystne, ponieważ umożliwia zastosowanie głowicy o wyższej częstotliwości, a za tym zwiększenie rozdzielczości i dokładności badania. Istnieje również możliwość wprowadzenia głowicy do wnętrza przełyku, żołądka i dwunastnicy, pęcherza moczowego, pochwy, odbytnicy, tchawicy i oskrzeli oraz naczyń krwionośnych.