PATOMORFOLOG

Dr n. med. Bartłomiej Grala

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie patomorfologii (od 2012 r.) oraz neuropatologii (od 2022 r.).Ceniony patomorfolog z bogatym doświadczeniem zawodowym, zdobytym w trakcie kilkunastu lat pracy w Zakładzie Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie obecnie pełni obowiązki zastępcy kierownika. Autor i współautor kilkudziesięciu medycznych publikacji naukowych. Jego zainteresowania zawodowe dotyczą głównie diagnostyki patomorfologicznej guzów ośrodkowego układu nerwowego, chorób sutka oraz biopsji cienkoigłowych (BAC). W trakcie szkolenia specjalizacyjnego oraz wieloletniej pracy zawodowej znakomicie opanował umiejętność wykonywania przezskórnych biopsji cienkoigłowych tarczycy, sutków, ślinianek, powierzchownych węzłów chłonnych, wątroby i trzustki.