PAKIET podstawowy dla każdego

  • Morfologia krwi obwodowej 
  • Odczyn Biernackiego 
  • Mocz badanie ogólne
  • Glukoza Cholesterol
  • Trójglicerydy
  • Kwas moczowy
  • Kreatynina 

PLN 74 .00