PAKIET przewodu pokarmowego

 • Morfologia krwi obwodowej 
 • Odczyn Biernackiego 
 • Proteinogram
 • Mocz badanie ogólne
 • AST
 • ALT
 • Fosfataza alkaliczna (ALP)
 • GGTP
 • Bilirubina całkowita 
 • Mocznik
 • Amylaza 
 • Lipaza
 • Kał – Badanie ogólne
 • Kał Lamblie
 • Kał – Krew utajona
 • Białko ostrej fazy – CRP  
 • CEA
 • AFP Alfa-fetoproteina 
 • Ca 19-9
 • Helicobacter pyroli
 • IgG – Antygen
PLN 366 .00