Pakiet onkologiczny – damski

  • Morfologia krwi obwodowej
  • OB
  • Ca 125
  • Ca 15-3
  • Ca 19-9
  • CEA
PLN 152 .00

CEA – Antygen karcynoembrionalny. oznaczenie  przydatne w diagnostyce, prognozowaniu i monitorowaniu leczenia raka

CA 125 – Marker raka jajnika. Przydatny w ocenie skuteczności leczenia i wykrywanie nawrotów choroby. Wchodzi w skład algorytmu oceny ryzyka raka jajnika:  ROMA

CA 15-3 – Marker raka piersi. Przydatny w wykrywaniu wznów w trakcie remisji oraz  w prowadzenia chorych na przerzutującego raka piersi: w monitorowaniu podatności na leczenie i progresji nowotworu

CA 19-9 – marker raka trzustki, dróg wątrobowo-żółciowych oraz jelita  grubego i odbytnicy, przydatny w diagnostyce i postępowaniu z chorymi