PAKIET badań nadkrzepliwości krwi

  • Antytrombina III
  • Białko C
  • Białko S
  • Czynnik V leiden i Mutacja 20210 Genu protrombiny
  • Przeciwciała przeciw Beta 2 Glikoproteinie i anty kardiolopinowe IgG oraz IgM
  • Antykoagulant toczniowy
PLN 1090 .00