NEUROLOG – czym się zajmuje?

Neurolog to specjalista, który zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Podczas konsultacji neurologicznej lekarz sprawdza  odruchy fizjologiczne, ocenia czucie powierzchowne, orientację, pamięć, mowę oraz inne procesy poznawcze pacjenta. Wywiad neurologiczny obejmuje obecne dolegliwości oraz ich przebieg w czasie, choroby przebyte, wywiad środowiskowy, wywiad rodzinny, Podczas badania specjalista ocenia stan psychiczny pacjenta, funkcje czuciowe (drętwienie, mrowienie, zmiany w w odczuwaniu dotyku, bólu) , koordynację i chód, prowadzi wywiad dotyczący nerwów czaszkowych (zaburzenia widzenia, słuchu, węchu, smaku, opadanie powiek, trudności w połykaniu), wywiad dotyczący urazów czaszki , kręgosłupa, bólów głowy, i/lub kończyn), jak również pacjent powinien poinformować o epizodach utraty przytomności, zawrotów głowy, zaburzenia świadomości