Dr Łukasz Olendrzyński

internista, endokrynolog

Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył z wyróżnieniem w 2003r. Następnie swoje doświadczenie budował w oparciu o Kliniki Wojskowego Instytutu Medycznego, Centralnego Szpitala Klinicznego MON, gdzie był pracownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. W latach 2011- 2015 pracował w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej jako starszy asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych, następnie jako Kierownik Polikliniki WIML. Od 2015 roku do dnia dzisiejszego kierował Oddziałami Chorób Wewnętrznych w Szpitalu EMC Piaseczno oraz w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie. Od 2017r. pełni funkcję Dyrektora Medycznego Szpitala Kolejowego w Pruszkowie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o., jednocześnie będąc Kierownikiem Oddziału Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Gastroenterologii w tym szpitalu o łącznej ilości 55 łóżek.

https://przylesieclinic.pl/?page_id=4160

Od około 10 lat prowadzi również ambulatoryjne leczenie pacjentów w wielu przychodniach lekarskich w Warszawie i okolicach. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Diabetologicznego. Ponadto jest wykładowcą na Wydziale Lekarskim Uczelni Łazarskiego.
Od kilku lat dostrzegając potrzeby pacjentów oraz znaczące trudności w dostępie do specjalistów dążył do stworzenia własnego ośrodka medycznego, w którym będzie mógł realizować swoje cele i ambicje zawodowe. Efektem tych pomysłów jest powstanie Przylesie Clinic- Centrum Medycznego, do którego serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów.

Ekg zdjęcie utworzone przez freepik – pl.freepik.com

Opieka medyczna zdjęcie utworzone przez stefamerpik – pl.freepik.com