• 665-477-547
  • recepcja@przylesieclinic.pl
  • 05-110 Jabłonna, ul. Przylesie 8

Laryngolog alergolog dr n.med. AGNIESZKA KWAŚNIK-BALIŃSKA

laryngolog alergolog

Posiadam duże doświadczenie kliniczne, pracowałam w Klinice Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Zajmuję się konsultacjami obejmującymi:

– nieżyty nosa,

– przewlekłe zapalenia zatok przynosowych,

– zaburzenia oddychania w czasie snu,

– stany zapalne gardła,

– zmiany w obrębie krtani,

– choroby ucha zewnętrznego, ucha środkowego i ucha wewnętrznego.

Kwalifikuję pacjentów do operacji laryngologicznych. Wykonujęsamodzielnie liczne operacje: septoplastykę, tonsillektomię, polipektomię, mikrochirurgię krtani, endoskopowe operacje zatok, również operacje onkologiczne.Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa OtorynolaryngologicznegoChirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi.

W związku z ukończeniem kolejnej specjalizacji – alergologii należę do Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
Uczestniczę w licznych konferencjach i szkoleniach laryngologicznych i alergologicznych w Polsce i zagranicą.