JAK PRAWIDŁOWO PRZEPROWADZIĆ ZBIÓRKĘ DOBOWĄ MOCZU?

  • zbiórka powinna być 24 godzinna, w uzasadnionych przypadkach można ją przeprowadzić w ciągu 12h (godziny nocne)
  • zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. 7.00) i zakończyć kolejnego dnia o 7.00 (24h)
  • pierwszą poranną porcję moczu pacjent oddaje do toalety, a następne porcje są zbierane do jednego naczynia o minimalnej objętości 2,5 l łącznie z poranną porcją dnia następnego (godz.7.00)
  • Naczynie powinno być przechowywane przez cały czas trwania zbiórki w chłodnym miejscu
  • następnego dnia po oddaniu moczu o godz. 7.00 należy zmierzyć objętość moczu, zapisać ją i dokładnie wymieszać mocz
  • do jednorazowego pojemnika na mocz odlać próbkę wymieszanego moczu w ilości ok. 10ml i dostarczyć do laboratorium w możliwie krótkim czasie
  • nie przechowuje się moczu i kału w pojemnikach po produktach spożywczych oraz o innym przeznaczeniu (butelki, słoiczki)