Holter EKG Rejestrator – DMS 300-3A

HIPERTENSJOLOG

HIPERTENSJOLOG

Rejestrator może być stosowany w diagnostyce medycznej przez wykwalifikowany
personel medyczny tylko w celu zapisu wieloodprowadzeniowego EKG pacjenta w
czasie nie krótszym niż 24 godziny.
Nie jest urządzeniem podtrzymującym życie i nie jest zasilany z zewnętrznego źródła
zasilania.
Główne wskazania dla wielodniowego zapisu EKG:
– ocena pacjentów z podejrzeniem zaburzeń rytmu serca
– ocena pacjentów z rozrusznikiem serca
– ocena pacjentów w trakcie leczenia