EKG

EKG -elektrokardiografia- jest nieinwazyjnym i bezbolesnym badaniem. Podstawowym celem badania jest wykrycie ewentualnych bezobjawowych zmian w układzie krążenia. EKG wykonuje się  w celu oceny pracy serca i wykrycia ewentualnych jej zaburzeń. W badaniu EKG elektrody umieszczone na klatce piersiowej pacjenta i na kończynach zbierają z powierzchni ciała informacje o elektrycznej pracy serca. Dane otrzymywane są z dwóch elektrod, pomiędzy którymi występuje różnica napięcia i potem zapisywane na taśmie papieru do EKG.

 

Wynik badania EKG interpretowany jest przez doświadczonego lekarza, który z elektrokardiogramu może odczytać wiele ważnych informacji na temat funkcjonowania serca pacjenta. Wynik badania EKG uzależniony jest również od zaburzeń elektrolitowych w surowicy krwi.

Wskazania do badania EKG:

  • pacjenci z wcześniej rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego, m.in. miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca i zaburzenia przewodzenia, wady serca wrodzone lub nabyte, zapalenie mięśnia sercowego lub osierdzia,
  • osoby z podejrzeniem choroby układu sercowo-naczyniowego; niebezpieczną dla życia pacjenta jest zawał serca, który wykrywany jest m.in. na podstawie badania EKG
  • osoby zdrowe ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby serca, ze względu na inne choroby towarzyszące, które mogą uszkadzać serce,
  • osoby, u których w rodzinie występują choroby układu sercowo-naczyniowego ryzyko wystąpienia choroby serca jest zwiększone i powinni podlegać okresowej kontroli.
  • Jeśli u pacjenta wystąpi ból, pieczenie w klatce piersiowej, duszność, lęk, bladość połączona z potliwością i osłabieniem, mogą stanowić objawy zawału serca,
  • osoby zdrowe, bez objawów i zwiększonego ryzyka wystąpienia chorób serc

Badanie EKG powinno szczególnie dotyczyć następujących osób:

  • leczenych lekami, które mogą niekorzystnie wpływać na układ krążenia
  • po 40. rż. w ramach okresowych badań kontrolnych
  • wykonujących zawód wymagający dużej sprawności fizycznej
  • przed wykonaniem prób wysiłkowych