dr Robert Chmielewski

dr Robert Chmielewski – psychiatra

Jestem lekarzem specjalistą psychiatrą osób dorosłych.

Posiadam doświadczenie zawodowe w leczeniu ambulatoryjnym oraz stacjonarnym zaburzeń i chorób psychicznych od 2003 roku.

Pracowałem jako lekarz oddziałów ogólnopsychiatrycznych, odwykowych, oddziału dziennego psychiatrycznego, poradni zdrowia psychicznego, poradni odwykowej, konsultowałem pacjentów w domu opieki społecznej i zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Diagnozuję i leczę:

– zaburzenia nastroju ( depresje, choroba afektywna dwubiegunowa),

– zaburzenia lękowe,

– nerwice,

– zaburzenia psychiczne z objawami somatycznymi,

– zaburzenia psychotyczne,

– zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym,

– zaburzenia snu,

– zaburzenia pamięci,

– zaburzenia zachowania