Holter ABPM

 

Holter ciśnieniowy (ABPM)

ZALETY:

– uzyskanie większej liczby pomiarów niż pomiary kliniczne

– ocena wysokości i profilu ciśnienia tętniczego w warunkach aktywności normalnej dla chorego

– wykrycie nadciśnienia tętniczego białego fartucha i nadciśnienia tętniczego ukrytego

– ocena wysokości ciśnienia tętniczego w ciągu nocy

– ocena zmienności ciśnienia tętniczego w ciągu doby

– ocena, czy stosowane leki hipotensyjne są skuteczne przez całą dobę

  • pacjent zgłasza się do Kliniki i zostaje wyposażony w niewielkie urządzenie z mankietem
  • ciśnienie tętnicze jest rejestrowane automatycznie, wielokrotnie w ciągu doby przez aparat noszony przez pacjenta, zwykle co 15–20 min. w dzień i co 30 min w nocy.
  • pacjent zapisuje w dzienniczku objawy podmiotowe, zdarzenia i czynności wykonywane podczas badania, oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia spoczynku nocnego
  • po 24H zgłasza się do Kliniki i zdejmuje urządzenie,
  • następuje odczyt zarejestrowanego w aparacie zapisu przez lekarza specjalistę

SZCZEGÓLNE WSKAZANIA U OSÓB STARSZYCH:


  • znaczne wahania ciśnienia pomiędzy wizytami (>20 mm Hg)
  • prawidłowe ciśnienie gabinetowe lub w pomiarach domowych przy jednoczesnym występowaniu uszkodzenia narządów docelowych
  • podejrzenie nadciśnienia maskowanego (prawidłowe wartości w gabinecie i podwyższone w domu)
  • podejrzenie wysokich lub niskich wartości ciśnienia w nocy zwłaszcza w następujących sytuacjach klinicznych: obturacyjny bezdech podczas snu, jaskra (ryzyko niedokrwienia nerwu wzrokowego przy ciśnieniu rozkurczowym poniżej 50 mm Hg), przewlekła choroba nerek, cukrzyca, przewlekła niewydolność serca, CCS, stan po przeszczepieniu narządów ukrwionych, dodatni wynik próby ortostatycznej
  • podejrzenie nadciśnienia białego fartucha

24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego daje też unikalną możliwość oceny wartości ciśnienia podczas snu. Wzajemne relacje wartości ciśnienia w okresie czuwania i podczas snu pozwalają określić badanego jako należącego do jednej z kategorii: dippers, non-dippers, extreme-dippers, inverse-dippers