CENNIK badań diagnostycznych

USG Doppler tętnic dwóch kończyn ( górnych lub dolnych)
300 PLN
USG Doppler żył i tętnic dwóch kończyn ( górnych lub dolnych)
500 PLN
Konsultacja specjalistyczna + USG Doppler tętnic i żył dwóch kończyn
600 PLN
USG Doppler tętnicy dwóch kończyn (górnych lub dolnych)
300 PLN
USG Doppler tętnicy jednej kończyny (górnych lub dolnych)
200 PLN
USG Doppler żył dwóch kończyn (górnych lub dolnych
300 PLN
USG Doppler żył jednej kończyny (górnych lub dolnych)
200 PLN
USG Doppler tętnic szyjnych
200 PLN
USG tarczycy
180 PLN
USG jamy brzusznej
200 PLN
USG tętnic nerkowych
200 PLN
USG piersi
200 PLN
USG tkanki podskórnej (narządy powierzchowne)
180 PLN
USG węzłów chłonnych
180 PLN
Spirometria
40 PLN
Spirometria z próbą rozkurczową
50 PLN
Badanie EKG z opisem
55 PLN
Holter EKG 24H zapis
180 PLN
Holter EKG 48H zapis
300 PLN
Holter RR 24H zapis ciśnienia tętniczego
160 PLN
Badanie echokardiograficzne (ECHO serca)
200 PLN
Konsultacja specjalistyczna + badanie USG – jednej okolicy anatomicznej
300 PLN
Konsultacja specjalistyczna + badanie USG – dwóch okolic anatomicznych
420 PLN
Konsultacja specjalistyczna + badanie Echo serca
360 PLN
Badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne
150 PLN
Badanie kierowcy kat. B
200 PLN
Badanie profilaktyczne kierowcy kat. B – samochód służbowy
170 PLN
Badanie kierowców zawodowych kat. B, C, D, E i inne
200 PLN
Orzeczenie do celów sanitarno- epidemiologicznych
150 PLN
Zaświadczenie dla uczniów do szkoły
150 PLN
Badania wstępne, okresowe, kontrolne – praca na wysokości
170 PLN
Badanie histopatologiczna- zmiana <2cm (1 bloczek)
150 PLN
Badanie histopatologiczna- zmiana >2cm (2 bloczki)
220 PLN

Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo zmiany podanych cen.

Zachęcamy do każdorazowej weryfikacji ostatecznej ceny usługi z recepcją pod numerem telefonu 665 477 547