Spirometria

Wskazania:

Ocena czynności układu oddechowego:

1) u osób z podejrzeniem choroby układu oddechowego

2) u osób z czynnikami ryzyka uszkodzenia układu oddechowego (palenie tytoniu, narażenie na inne czynniki toksyczne, w tym leki)

3) u osób z rozpoznaną chorobą układu oddechowego – ocena stopnia upośledzenia funkcji, monitorowanie przebiegu, ocena skuteczności leczenia

4) w ramach oceny ryzyka operacyjnego

5) w ramach oceny zdolności do pracy oraz monitorowania czynności płuc w zawodach wysokiego ryzyka

6) w ramach oceny stanu zdrowia przed podjęciem aktywności fizycznej stwarzającej ryzyko dla układu oddechowego (np. nurkowanie)

7) w orzecznictwie

Przygotowanie do badania:

1) nie palić tytoniu ani e-papierosów ≥1 h przed badaniem

2) nie przyjmować używek (w tym alkoholu) przez 8 h przed badaniem

3) nie jeść obfitego posiłku na 2 h przed badaniem

4) nie wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego przez 1 h przed badaniem

5) założyć ubranie pozwalające na swobodne ruchy w obrębie klatki piersiowej i brzucha

6) jeśli to możliwe, nie przyjmować przed badaniem wziewnych leków rozkurczających oskrzela